• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie I (po gimnazjum)

DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH

- podzbiory zbioru liczb rzeczywistych

- działania w zbiorze liczb wymiernych 

- działania na potęgach o wykładniku naturalnym i całkowitym

- notacja wykładnicza liczby rzeczywistej

ZAPIS DZIESIĘTNY LICZBY RZECZYWISTEJ

- zamiana ułamka okresowego na zwykły

-zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb rzeczywistych

 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

- wyrazy podobne i ich redukcja, działania na wyrażeniach algebraicznych

- wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów

 

RÓWNANIA I NIERÓWNOSCI

- rozwiązywanie równań i nierówności liniowych 

- układy nierówności liniowych

- zadania tekstowe prowadzące do równań liniowych

- przekształcanie wzorów

- zaznaczanie na osi liczbowej rozwiązania nierówności liniowej

 

PIERWIASTKI

- działania na pierwiastkach stopnia drugiego i trzeciego

- uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

 

PRZEDZIAŁY LICZBOWE

- przedziały liczbowe i ich rodzaje

- zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej

- wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

 

PROCENTY

- obliczenia procentowe z zastosowaniem trzech problemów procentowych

- porównania procentowe

- zastosowanie procentów w zad. tekstowych
 

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie I (po podstawówce)

 

LICZBY

- podzbiory zbioru liczb rzeczywistych

- działania w zbiorze liczb wymiernych 

- zamiana ułamka okresowego na zwykły

-zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb rzeczywistych

- wyrazy podobne i ich redukcja, działania na wyrażeniach algebraicznych

- wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów

- działania na potęgach o wykładniku naturalnym i całkowitym

- działania na pierwiastkach stopnia drugiego i trzeciego

- uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

- potęga o wykładniku wymiernym

- obliczanie logarytmów

 

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie II

 

FUNKCJE

-odczytywanie własności funkcji z wykresu

-przekształcenia wykresów funkcji w układzie współrzędnych

- wyznaczanie dziedziny  funkcji

- wyznaczanie miejsca zerowego funkcji

 

FUNKCJA KWADRATOWA

- postać kanoniczna f. kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli

- postać ogólna f. kwadratowej

- postać iloczynowa f. kwadratowej, miejsca zerowe

- szkicowanie wykresu f. kwadratowej i odczytywanie jej własności

- równania kwadratowe

- wyznaczanie wartości najmniejszych i największych w przedziale

-zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych

 

GEOMETRIA ANALITYCZNA

 

- prosta w postaci ogólnej i kierunkowej

- wzajemne położenie prostych

-wzajemne położenie prostej i paraboli


 

Zaliczenie materiału z matematyki z I semestru w klasie III


 

CIĄGI LICZBOWE

- wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego

- badanie monotoniczności ciągu liczbowego 

- wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu na podstawie danych

- wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- zastosowanie ciągu arytmetycznego i  geometrycznego w zadaniach „ z życia” wziętych 

 

Stereometria 

- obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych i wykorzystaniem kąta między prostą a płaszczyzną

 

POWTÓRZENIE MATURALNE

- liczby rzeczywiste

- wyrażenia algebraiczne

- równania i nierówności
 

Back to top