W piątek, 12 czerwca br., klasy policyjne wzięły udział w Dniu Otwartym organizowanym po raz szesnasty przez Szkołę Policji w Katowicach. Nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się z bliska tajnikom policyjnego szkolenia, a także atrakcyjnym pokazom i prezentacjom.

W trakcie wykładu dowiedzieli się, jakie kryteria należy spełnić aby dostać się do szkoły policji i jak wygląda proces rekrutacji. Nietypowych przeżyć można było doświadczyć na stanowisku z symulatorem dachowania i seansem bezpieczeństwa w 5D przygotowanym przez PZU. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy sprzętu Straży Granicznej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej. Przy każdym ze stanowisk uczniowie mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem oraz zadać pytania prezentującym go funkcjonariuszom. Pierwszoklasiści mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w konkursach strzeleckich, z wiedzy o ruchu drogowym czy zawodach sportowych. Prawdziwy podziw wzbudziły jednak pokazy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, sztuki walki, policjantów z psami i patroli konnych, a także prezentacja 6. batalionu powietrznodesantowego z Gliwic.

Back to top