Temat tegorocznego konkursu artystycznego to „Wolność - kocham i rozumiem”. Bycie wolnym to jeden z warunków naszej godnej egzystencji, wyrażonej w sposobie życia podyktowanym naszą wolą, uczuciami, emocjami i poglądami. Wolność to istota wartości każdego człowieka uwypuklona w sposobie życia jednostki i społeczeństwa.

 

Regulamin konkursu

 

 1. .Organizatorem konkursu jest XIV Liceum Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach.
 2. .Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
 3. Nadrzędnym celem konkursu jest stworzenie warunków do rozwoju twórczości młodzieży szkolnej, prezentacja młodych twórców i zaistnienie ich na forum publicznym. Jego drugim celem jest zachęcenie uczniów do refleksji na temat szeroko rozumianej wolności lub konsekwencji jej braku: 
 • rodzajów, przejawów oraz znaczenia wolności w teraźniejszości i w przyszłości;
 • momentów w historii naszego kraju, w których ten utracił niepodległość, oraz walki o wolność narodu polskiego;
 • momentów w historii innych narodów i społeczności, w których wolność tychże była zagrożona;
 • źródeł zniewolenia w świecie współczesnym (np. uzależnienia, sytuacja geopolityczna państw, itp.);
 • współczesnych, międzynarodowych konfliktów i ich znaczenia dla życia jednostki;
 • przyczyn, etapów lub skutków utraty wolności;
 • konformistycznych lub nonkonformistycznych postaw jednostki wobec zagrażających jej zniewolenia i opresji;
 • istniejącej w kulturze symboliki odnoszącej się do pojęcia wolności;
 • współczesnych sposobów pojmowania wolności osobistej jednostki – jej zakresu i ograniczeń;
 • zakresu przyznawanej jednostkom na przestrzeni wieków wolności ze względu na ich: przynależność do danej kultury, płeć, wiek, pozycję społeczną, zasady panujące w danej społeczności, itp.;
 • pojmowania indywidualizmu jako rodzaju wolności osobistej jednostki;
 • buntu jednostki wobec zastanej rzeczywistości jako przejawu wolności człowieka;
 • rozumienia wolności jako warunku swobodnej ekspresji twórczej.
  1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: plastycznej i muzycznej. Każdy uczestnik może wziąć udział w 2 kategoriach:
 1. kategoria I - plastyczna:
 • technika prac: dowolna, w tym także grafika komputerowa;
 • formaty prac: grafika A-4; pozostałe techniki od A-3 do 50 × 70 cm (dotyczy: malarstwa, rysunku, kolażu, tkaniny artystycznej).

 

 1. kategoria II – muzyczna:

Część muzyczna składa się z dwóch etapów:

 1. etap pierwszy (preeliminacje);

 

 1. etap drugi (przesłuchania).

 

5.Liczba uczestników konkursu z poszczególnych szkół jest nieograniczona.

6.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac do celów edukacyjnych oraz publikacji ich zdjęć - we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

7.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami regulaminu, ich zaakceptowaniem oraz zgodą na upublicznienie w mediach prac uczestnika i obrazów zawierających wizerunek uczestnika, zarejestrowanych podczas finału konkursu.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych na druku (załącznik nr1) RODO będzie skutkował brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie:

W konkursie uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia i wysłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja  2023r. zgłoszenia, które składa się z:

formularza zgłoszenia uczestnika konkursu artystycznego muzyka/plastyka „Wolność - kocham i rozumiem” (załącznik nr1) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem:

- Polsko-Ukraiński Konkurs Artystyczny:  „Wolność – kocham rozumiem”     

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr1) do pobrania poniżej.

 

FORMULARZ

 

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

 • kategoria I - plastyczna:

Nie przyjmujemy prac zbiorowych, zrolowanych, bez przyklejonej metryczki.

Czytelny opis pracy powinien zostać wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy. Powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. placówka szkolna (nazwa, kraj, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail);
 3. imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do dnia 05.06. 2023r. do siedziby naszego liceum (biblioteka) lub przesłać pocztą na adres szkoły: XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach ul. Józefowska 32.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się dn. 12.06..2023 r., o godz. 12:00 w Domu Kultury Koszutka-Dąb, ul. Krzyżowa 1, Katowice.

 

 

·kategoria II - muzyczna:

 • W pierwszym etapie uczestnicy zobowiązani są do przesłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2023 zgłoszenia - nagrania audio z zapisem wykonania wybranego przez siebie utworu (płyta CD) lub plik MP3 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Nagranie powinno znajdować się w folderze zatytułowanym ,,Wykonanie” i zostać zapisane według następującego wzoru: imię i nazwisko uczestnika, tytuł piosenki. Po przesłuchaniu wszystkich nagrań, jury zakwalifikuje wybranych wykonawców do 2 etapu konkursu.

Lista osób zakwalifikowanych do 2 etapu przesłuchań umieszczona zostanie na stronie internetowej XIV LO do dn. 07.06.2023r.

Przesłuchania uczestników zakwalifikowanych do 2 etapu rozpoczną się dn. 12.06. od godz. 9:00, na terenie Domu Kultury Koszutka - Dąb, ul. Krzyżowa 1, Katowice.

Uczestnicy przynoszą   własny   podkład   muzyczny   lub   zapewniają   sobie   akompaniatora    i instrument. Organizator udostępnia sprzęt odtwarzający płyty CD oraz sprzęt nagłaśniający wraz z 2 mikrofonami.

Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się dn. 12.06.2023r. o godz.12:00 w Domu Kultury Koszutka-Dąb, ul. Krzyżowa 1, Katowice.

 

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
        2.Organizatorzy w ramach dodatkowej nagrody jako wyróżnienia mogą złożone do konkursu prace przedstawić w przestrzeni publicznej.

Back to top