Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

 

Wydarzenia

Data

      1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

     2. Przerwy świąteczne:

23-31.12.2020

1.4-6.4 .2021

     3.  Ferie zimowe 

01-14.02.2021

     4.  Rekolekcje szkolne

29-31.03.2021
     5. Dni otwarte szkoły

Wiosna 2021.

Zostaną dostosowane do terminów egzaminów

po szkole podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

     6. Uroczyste zakończenie zajęć  

         dydaktycznych klas III   

30.04.2021

     7. Matura 2021.

          Egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne

Od 04.05.

do 19.05.2021

część pisemna

 

07-20.05.2021

część ustna

   8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

14.10. 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2020 (środa) - Narodowe Świato Niepodległości

1.1.2021 (piątek) - Nowy Rok

6.1.2020 (środa) - Święto Trzech Króli

3.5.2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji

3.06.2021 (czwartek) - Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne:

  Zarządzenie Wewnętrzne nr ...........

z dnia ........

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr  H. Sucharskiego

&1

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:

-

-

-

-

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

&2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyżśzych ustalam na dzień 30.04.2021 roku.

&3

Zakończenie zajęć dydaktycznych w  pozostałych klasach ustalam na dzień 25.06.2021 roku.

                                                                                                                                                                                             &4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

 


 

Back to top