• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • To wyjątkowa szkoła
  To wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne
 • przygodę
  przygodę

Mamy propozycję dla tych, którzy lubią występy na scenie! 18 września o godzinie 10:30 zapraszamy na  casting do spektaklu realizowanego przez klasę 3 d.

Autorka plakatu Julia Ror

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Teatr Rozrywki jest szczególnym miejscem na planie Chorzowa, z którym nasza szkoła ściśle współpracuje.

6 i 9 września w bibliotece odbył się kiermasz używanych podręczników, który już od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów.

Zapraszamy do udziału w XVIII Regionalnym Konkursie Dziennikarskim. Tekst konkursowy powinien dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi i ich środowiska. Prace mogą mieć formy artykuły prasowego, reprtażu bądź wywiadu i liczyć do 5 stron formatu A4 napisanego czcionką 12. Termin  składania prac to 31 październik.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z paniąTinel . 

https://youtu.be/y7wnoPgcPxk

W sobotę 7 .9.19. odbyła się V edycja Biegu -15 . Organizatorem imprezy była firma M Event, a parterami :Tramwaje Śląskie, KZK GOP, Miasto Sosnowiec, Miasto Katowice, MOSiR Sosnowiec, Galeria Katowicka, Katowickie Wodociągi oraz nasza szkoła:  XIV LO w Katowicach.  Suchara reprezentowała drużyna musztry paradnej, uczniowie klas mundurowych oraz  nauczyciele.

 

       KINOMATURA – to ogólnopolski projekt filmowy stanowiący alternatywną wersję powtórzenia i usystematyzowania wiedzy o lekturach obowiązkowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Dzisiaj mija aż 80 lat od tamtych, bolesnych wydarzeń……..

W tym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. 80 lat temu Polska, jako pierwsza w Europie, stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej i sowieckiej totalitarnej agresji. Kampania wrześniowa, mimo przegranej przez Polskę, pokazała , jak wielkim i bohaterskim narodem są Polacy.

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w IX edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł – w tym roku poświęconej 100-leciu Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarzy, regionalistów i wszystkich zainteresowanych.

Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego – głosi przyjęta 20 lipca 2018 r. przez Sejm RP Uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Wyrażano w niej wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość.

https://www.metis.pl/korzenie2019/

Już w piątek 6 września zapraszamy uczniów klas II, III oraz I po gimnazjum  na kiermasz podręczników do biblioteki szkolnej.

Back to top