Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

Rada Rodziców

                                                                        w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach ul. Józefowska 32

NIP 634-232-74-34

Bank Pekao S.A o/ Katowice

nr rach: 84 1240 4227 1111 0000 4842 5939

 

 

 

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

 

 

Harmonogram zebrań z rodzicami  w roku szk. 2019/20

                   

                      1. 9.09.2019 (poniedziałek)  
                        godz.16.00    Zebrania organizacyjne dla klas II i III,

                        godz. 18.00   zebrania organizacyjne dla klas I

 

                    2. 19.11.2019 (wtorek)
                        godz. 17.00   zebrania dla klas II i III - dotyczą zagrożeń
                        ocenami niedostatecznymi,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I- dotyczą
                        zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

                    3. 08.01.2020 (środa)
                        godz.17.00     zebrania dla klas II i III -  dotyczą    
                        klasyfikacji  semestralnej,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I - dotyczą
                        klasyfikacji semestralnej.

                    4. 19.03.2020 (czwartek)    
                        godz.17.00    zebrania ogólne klas I i II.    

                        godz.18.00    ostatnie zebrania klas III                    

                    5. 21.05.2020 (czwartek)    
                        godz.17.00   zebrania dla klas I i II- dotyczą
                        zagrożeń ocenami niedostatecznymi.


Od 16.00 do 18.00 w dniach zebrań będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami

 

 

 

        Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2019

z dnia 10.09.2019

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr  H. Sucharskiego

&1 

 

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/20:

  • 2,3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)
  • 4,5,6,7, 8 maja 2020 - dni robocze zdalnego nauczania
  • 8, 9, 10, 15, 16 czerwca 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II
  • 12 czerwca 2020 (piątek).

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

&2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyżśzych ustalam na dzień 24.04.2019 roku.

&3

Zakończenie zajęć dydaktycznych w  pozostałych klasach ustalam na dzień 26.06.2019 roku.

                                                                                                                                                                  &4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

 

 

files/zajcia-dodatkowe-19-20.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top