Matura

loading...
  Matura

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

Materiały, zagadnienia i pomoce naukowe dla Maturzystów zdających egzamin w 2023 będą się tutaj pojawiały stopniowo, w miarę tworzenia się potrzeb uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy odwiedzenia zakładki systematycznie.


TERMINY POPRAWKOWE 

Zapraszamy osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego poprzez wypełnienie odpwoedniego formularza w następujące dni:

21 sierpnia 2023 r.; godzina 10:00 - egzamin ustny 

22 sierpnia 2023 r.; gdzona 9:00 - egzamin pisemny

Prosimy o przybycie na 30 min przed rozpoczęściem egzmainów. 


WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH 

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.   

Świadectwa dojrzałości można odebrać w szkole 7 lipca w godzinach od 12.00- 15.00 i w każdy następny dzień od godziny 8.00.

Egzaminy pisemne (22 sierpnia br., godz. 09:00) oraz ustne (21 sierpnia 2023 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły) w terminie poprawkowym zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

W dniach od 7 lipca do 14 lipca należy złozyć oświadczenie ( zał. nr. 7) o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.


 

TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH:

Części pisemne egzaminów maturalnych ropoczynają się 4 maja zgodnie z harmonogramem Okręgoewj  Komisji Egzaminacyjnej:

HARMONOGRAM

Części ustne egzaminów ustalane są przez szkołę i odbywać się będą według listy znajdujacej się w gablocie maturalnej (I piętro). 

Uwaga Absolwenci!

Egzamiin ustny z języka polskiego odbędzie się 12 maja od godziny 9:00 w sali nr 13

Egzamin ustny z języka angielskiego odbędzie się 19 maja od godziny 9:00 w sali nr 1

Każdy zdajacy ma przydzieloną godzinę zdawania, listy godzinowe znajdują się w szkolnej gablocie. Można również dowiedzieć się dzwoniąc do sekretarza szkoły. 


DEKLARACJE MATURALNE ABSOLWENTÓW

 

Szanowni Absolwenci!

Deklaracje maturalne będzie można pobierać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

DRUKI DEKLARACJI

Należy wybrać odpowiednią deklarację i zapoznać się z instrukcją oraz terminami dotyczącymi Egzaminu Maturalnego 2023. 

Przypominamy, że osoby, które muszą uiścić opłatę do deklaracji dołączają potwierdzenie zapłaty. 

 

Terminy składania deklaracji zawarte są w informatorze OKE na stronie 25. 

INFORMATOR OKE

Absolwentom przypominamy, że deklaracje maturlane składamy w nieprzekaraczalnym terminie do dnia 7 lutego w sekretariacie szkoły. 

Deklaracje należy dostarczyć do szkoły osobiście lub przesłać drogą mailową. W przypadku wysłania deklaracji mailem prosimy obowiązkowo skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły informując o wysłaniu dokumentu. 

Przypominamy, że wszyscy absolwenci, którzy byli objęci zwolnieniem z egzaminów ustnych (zmiany wprowadzone ze wzgledu na COVID-19) muszą podejsć do egzaminu ustnego z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego na starych zasadach. 


PRZYDATNE INFORMACJE

Drodzy Uczniowie i Absolwenci, 

Z nowym rokiem ruszamy pełną parą z powtórkami, zapraszamy wszystkich na bezpłatne  lekcje dla maturzystów z chemii, matematyki, fizyki, historii, geografii, biologii, języka angielskiego i języka polskiego, które odbędą się w dniach 6, 7 i 8 stycznia. Lekcje przygotowane zostały z myślą o maturzystach i będą dobrą okazją do sprawdzenia znajomości materiału. Na zajęciach zostaną omówione tematy, które często sprawiają Wam najwięcej problemów, a jednocześnie są najbardziej przydatne na maturze.

Aby wziąć udział w bezpłatnych lekcjach, należy zapisać się poprzez  LINK. Zapis jest konieczny do tego, by otrzymać link do lekcji oraz materiały dodatkowe."

Dla uczniów zdających "Nową Maturę 2023" warta uwagi jest strona OKE Kraków pod kontem zawartych w niej informacji i filmików  instruktażowych dotyczących sposoób rozwiazywania zadań. 

Filmiki instruktażowe


HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR

Rok szkolny 2022/2023

Harmonogram przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki w klasie IV

Termin

Dział

Zagadnienia

Sprawdzenie

WRZESIEŃ

Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne

 • liczby rzeczywiste, i działania na nich
 • działania na potęgach
 • pierwiastki arytmetyczne stopnia n, własności i działania na pierwiastkach
 • wyrażenia algebraiczne
 • wzory skróconego mnożenia
 • obliczenia procentowe
 • dowody na podzielność liczb

MM

Równania i nierówności

 • zbiory, przedziały liczbowe, działania na nich
 • równania i nierówności
 • wartość bezwzględna

MM

PAŹDZIERNIK

Funkcje

 • pojęcie, dziedzina i zbiór wartości funkcji
 • sposoby zapisywania funkcji
 • obliczanie wartości funkcji dla podanego argumentu
 • własności funkcji (m. zerowe, znak funkcji, monotoniczność, wartości ekstremalne)
 • odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • przekształcenia wykresów funkcji

MM

Próbna matura (szkolna)

Funkcja liniowa

 • wzór i wykres f. liniowej, wyznaczanie wzoru przy zadanych warunkach
 • równoległość i prostopadłość prostych
 • układy równań liniowych i ich interpretacja geometryczna
 • zastosowania funkcji liniowej

MM

LISTOPAD

Funkcja kwadratowa

 • postaci funkcji kwadratowej
 • wykres i własności f. kwadratowej, wyznaczanie wzoru przy zadanych warunkach
 • równania i nierówności kwadratowe
 • wartości ekstremalne w przedziale domkniętym
 • zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności stopnia drugiego

MM

Wielomiany i wyrażenia wymierne

 • działania na wielomianach
 • pierwiastek wielomianu
 • rozkład wielomianu na czynniki
 • równania wielomianowe
 • dziedzina wyrażenia wymiernego
 • działania na wyrażeniach wymiernych
 • równania wymierne

MM

GRUDZIEŃ

Potęgi i logarytmy

 • potęgi o wykładnikach wymiernych
 • działania na logarytmach
 • funkcja wykładnicza i potęgowa ( własność monotoniczności)

Próbna matura z CKE

Ciągi

 • ciągi liczbowe, monotoniczność
 • ciąg arytmetyczny, wzór na n-ty wyraz ciągu i n-tą sumę częściową
 • ciąg geometryczny, wzór na n-ty wyraz ciągu i n-tą sumę częściową

MM

STYCZEŃ

Geometria analityczna

 • długość i środek odcinka
 • postaci prostych i ich wzajemne położenie
 • odległość punktu od prostej
 • równanie okręgu
 • symetria w układzie współrzędnych

Próbna matura z Nowej Ery

Trygonometria

 • funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
 • funkcje trygonometryczne kąta rozwartego
 •  związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta

MM

LUTY

Planimetria

 • tw. Pitagorasa i tw. cosinusów
 • okrąg, koło i wielokąty foremne
 • przystawanie figur
 • tw. Talesa i podobieństwo
 • kąty w kole
 • pola i obwody wielokątów z zastosowanie trygonometrii i związków miarowych

Próbna matura (szkolna)

Stereometria

 • kąty w przestrzeni
 • graniastosłupy
 • ostrosłupy
 • pole powierzchni i objętość brył

MM

MARZEC

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

 • reguła dodawania i mnożenia
 • doświadczenie losowe i zdarzenie elementarne
 • klasyczna definicja prawdopodobieństwa
 • elementy statystyki

MM

KWIECIEŃ

Arkusze maturalne

rozwiązywanie zadań z arkuszy

Próbna matura (szkolna)

 

 

Back to top