Nad­miar wie­dzy jest równie szkod­li­wy, jak jej brak .

Émile Zola

 

Regulamin rekrutacji 2020/2021
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji  do naszego liceum na rok szkolny 2020/2021
do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej.

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2020-2021

 

 

Back to top