Nad­miar wie­dzy jest równie szkod­li­wy, jak jej brak .

Émile Zola

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie obejomowała następujące profile:

 POŻARNICZY

 POLICYJNY

WOJSKOWY

 FILMOWO -TEATRALNY 

UWAGA NOWOŚĆ !  - TURYSTYCZNY 

Szczegółowe informacje o szkole:

https://issuu.com/jola75/docs/informator_xiv_lo_maj

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

 

Back to top