Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Free social time activities in Norway 

2023/2024
 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 w ramach programu Erasmus + wspierając mobilność edukacyjną na rzecz uczenia się pozaformalnego młodzieży. Charakterystyka projektu: motywem przewodnim projektu jest organizowanie i spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny w celu wzmacniania europejskich wartości i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów oraz zwiększanie świadomości w zakresie istotnych społecznie kwestii. Kraje uczestniczące: Norwegia (kraj goszczący); Słowenia i Polska. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II  - Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach. Projekt przewiduje wymianę 7 uczniów z każdego kraju partnerskiego. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć, wymiana traktowana jest jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. Językiem roboczym projektu jest język angielski.  Udział w projekcie jest dobrowolny. Wyjazd jest opłacany z grantu otrzymanego przez szkołę w ramach programu Erasmus+. Środki te pokrywają zakup biletów lotniczych, transport na lotnisko, koszty wyżywienia, zakwaterowania w hotelu / hostelu oraz wydatki związane z realizacją projektu. Uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na własne wydatki nie pokrywane z grantu. Dopuszcza się sytuacje, w których konieczne jest dokonanie dopłaty do wyjazdu ucznia ze środków własnych po uprzednim ustaleniu z rodzicem. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, oraz dwóch nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego zadania.   Wymiana międzynarodowa odbywa się według uzgodnionego programu. Termin wyjazdu: marzec 2024r. Czas trwania pobytu w Norwegii: 9 dni.

Regulamin


Artists for Ecology

2022/2023

W obliczu głębokich i nieodwracalnych zmian w przyrodzie, wywołanych działalnością człowieka, coraz bardziej
rozumiemy, że troska o środowisko to sprawa nas wszystkich, każdej jednostki. Projekt ”Artyści dla ekologii” ma pokazać,
że poprzez różne działania artystyczne, mówiąc językiem sztuki, możemy zwrócić uwagę społeczeństwa, na palące
problemy ekologiczne.
Młodzi ludzie będą mieć świadomość swojej odpowiedzialności i sprawczości w obszarze dbania o środowisko, o swoją i
rówieśników przyszłość. Zrozumieją, że sztuka współczesna porusza problemy dotyczące środowiska naturalnego, roli
człowieka w przyrodzie oraz gospodarki zasobami naturalnymi, a także zachęca do wdrożenia działań proekologicznych w
najbliższym otoczeniu. Wykorzystując różne techniki artystyczne będziemy promować zasady zrównoważonego rozwoju,
podnosić poziom świadomości ekologicznej i rozwijać postawy ekologicznego społeczeństwa. Dzięki wspólnym działaniom
poznamy siebie, wymienimy doświadczenia, wzrośnie nasza świadomość na temat tego, co czeka nas w przyszłości i jak
zapobiec katastrofie ekologicznej.

Zaproaszamy do zobaczenia relacji filmowej:

Kliknij i zobacz relację


Ekohero in uniform

2022/2023

„Ekobohater w mundurze” to spotkanie młodzieży z Litwy, Polski i Czech, która na bazie wcześniejszych mundurowych doświadczeń w projektach Erasmus + takich jak: „Uniform for tolerance” i ”Volunteers for the win!” oraz sytuacji pandemicznej stworzyła wizję nowego projektu. Wraz z młodzieżą podjęliśmy temat znaczącej roli służb mundurowych w zakresie zadań dotyczących niesienia pomocy innym ludziom, ratowania zdrowia, walki z epidemią, degradacją środowiska naturalnego. Projekt ma pokazać, że przedstawiciele służb mundurowych to ekobohaterzy, mający poczucie odpowiedzialności za naszą planetę, promujący zdrowy styl życia, podejmujący działania na rzecz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom ekologicznym w wymiarze lokalnym, regionalnym globalnym. Młodzi ludzie dowiedzą się czym jest wolontariat w aspekcie pracy służb mundurowych, zdobędą informacje o prawach człowieka, pogłębią swoją świadomość kulturową i rozwiną swoje kompetencje językowe. Projekt pokazał, że mundurowość to sposób na życie, pomoc innym, ograniczanie zagrożeń i dewastacji środowiska naturalnego, kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz ich postaw społecznych w zakresie ekologii. Projekt pozwolił zrozumieć jak mundur może być pomocny w walce o naszą planetę. 

Zaproaszamy do zobaczenia relacji filmowej:

Kliknij i zobacz relację


Eye Opener

2022/2023

Uczennice naszej szkoły, Nikola Skrobol, Zuzanna Adamus wraz z nauczycielką języka angielskiego, Lucyną Mocoń, uczestniczyły w 5-dniowym szkoleniu (11.12 - 11.16.2022) "Eye Opener" w Pradze. Głównym tematem seminarium było wprowadzenie innowacji w rozwój osobisty młodych ludzi. Miały one pomóc w uzyskaniu i rozwijaniu kompetencji integracyjnych młodzieży pochodzącej z różnych stron Europy, a także zaznajomić ich ze strukturą działań wymian młodzieży. W ciągu 5 dni wspólnej pracy, 30 uczestników z 8 państw, w towarzystwie opiekunów grup, opracowywało wniosek aplikacyjny. Nasza grupa, we współpracy z zespołem z Norwegii i Słowenii, przygotowała koncepcję projektu, który miałby uściślić kooperację i zaoferować możliwość prowadzenia wymian uczniów. Liczymy na to, że wszystko w tej kwestii się powiedzie i już za jakiś czas będziemy mogli odwiedzić kraje naszych przyszłych partnerów.

Zapraszamy do zobaczenia relacji filmowej:

Kliknij i obacz relacjeSilesian Friends of Human Rights

2021/2022

Projekt polsko-czeski, którego wymiana młodzieży odbyła się od 12.03.2022 r.  do 18.03.2022 r. w Poroninie. Jego celem było odkrycie idei praw człowieka oraz poznanie służb mundurowych jako organu, który wspiera budowanie zjednoczonego społeczeństwa. Dla tegoż społeczeństwa priorytetami zaś mają być: szacunek do praw człowieka, tolerancja, walka z wszelkimi formami wykluczenia. 
Projekt miał charakter integracyjny i objął swoimi działaniami osoby niepełnosprawne. Jego fundamentalne cele osiągaliśmy poprzez naukę, zabawy i gry. Był także szansą zdobycia wiadomości związanych z pierwszą pomocą i ratowaniem życia, a także lekcją odpowiedzialności. 

Zapraszamy do zobaczenia relacji filmowych:

CZĘŚĆ 1 - INTEGRACJA

CZĘŚĆ 2 - DZIAŁANIA

CZĘŚĆ 3 - WIECZORKI MIĘDZYKULTUROWE

CZĘŚĆ 4 - ZAKOŃCZENIEUniform For Tolerance

2019/2020 

Od 1. 08. 2019 do 31.01.2020 r. realizowany był  polsko -litewski projekt ‘Uniform for tolerance”.

Celem projektu było odnalezienie korelacji miedzy mundurem a tolerancją. Projekt miał pokazać , iż służby mundurowe, szczycące się takimi wartościami jak honor, szacunek, oddanie, patriotyzm, także mogą przykładać się do budowania zjednoczonego, europejskiego społeczeństwa, służyć tolerancji.

Od 11-17 .11.2019  w Murzasichlu odbyła się wymiana młodzieży, w  której wzięło udział 32 uczniów-16 z Polski oraz 16 z Litwy oraz czwórka liderów. Młodzież wzięła udział w warsztatach  oraz  sama przeprowadziła warsztaty o autorytetach, tolerancji, o szansach jakie daje mundur. Zostały przeprowadzone  przez ekspertów warsztaty   z pierwszej pomocy oraz musztry. Odbyły się wieczorki międzykulturowe, prezentujące kulturę  Polski i Litwy. Młodzież rozwinęła swoje kompetencje językowe, związane ze świadomością kulturową, procesem nauki oraz informatyczne i miękkie. Zdobyła informacje przydatne podczas wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. Rezultatem projektu był happening „Mundur dla Tolerancji" promujący mundurowość jako styl życia, pełen tolerancji, zrozumienia, poszanowania dla praw człowieka, ojczyzny i honoru. Ponadto młodzież stworzyła broszurę promującą projekt.

Projekt przyczynił się do pozytywnego wizerunku służb mundurowych, poiszerzenia świadomości o tolerancji i prawach człowieka.

 

Uniform-For-Toelrance   - BROSZURA

Uniform For Tolerance    -FILMWięcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej

More Peaceful Schools ; Stop violence and provide safety in School Education

 2016/2017

Na początku roku szkolnego 2016/2017 nasze liceum rozpoczęło projekt unijny Erasmus Plus zatytułowany Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej" („More Peaceful Schools ; Stop violence and provide safety in School Education”), który będzie trwał 2 lata do 31.08.2018 roku. Koordynatorami projektu są Justyna Wewióra oraz Katarzyna Nowok-Pajda, w projekcie pomaga również Dorota Palak.

W projekcie biorą udział kraje:

- Polska (Katowice)

- Turcja (Ankara, Corum)

- Anglia (Waterlooville)

- Hiszpania (Rincon de la Victoria)

- Włochy (Ladispoli)


            Odbyły się już wszystkie wizyty w ramach projektu.

- W dniach 12-16 grudnia dwoje nauczycieli Justyna Wewióra i Katarzyna Nowok-Pajda wybrały się do miejscowości Rincon de la Victoria w Hiszpanii.

Podczas wyjazdu trwającego 5 dni został opracowany plan trwania projektu, działania projektowe, wyjazdy zagraniczne oraz zacieśniono więzi pomiędzy partnerami projektu.

Opracowano wyjazdy:

- spotkanie w Polsce (marzec 2017);

- spotkanie w Turcji, Corum (październik 2017);

- spotkanie w Anglii (maj 2018).

 

Nauczyciele pracowali w szkole nad projektem, wzięli udział w prezentacji szkół przed uczniami, odwiedzili burmistrza miasta, zwiedzili miasto Malaga oraz Granada, doświadczyli wieli pozytywnych emocji co na pewno zaowocuje w kolejnych działaniach projektowych.

   Następnie od 19-25.03.2017 nasza szkoła organizowała pobyt 15 nauczycieli i 19 uczniów z krajów partnerskich. Wizyta zawierała prace nad projektem, wycieczki w różne rejony naszego regionu (Oświęcim, Kraków, Tarnowskie Góry) oraz zacieśniała więzi między uczniami, którzy gościli swoich kolegów w swoich domach, m.in. w kręgielni czy na wspólnych obiadach.

 W dniach 12-17 listopada odbyła się druga wizyta nauczycieli w ramach spotkań między projektowych w Turcji (Corum). Nauczyciele Justyna Wewióra i Dawid Ceglarek nie tylko zwiedzali tamtejsze piękne miejsca (m.in. Kapadocję), ale również pracowali nad projektem oraz wdrażaniem poszczególnych zadań do swoich szkół.

  Ostatnia wizyta, tym razem z uczniami odbyła się do szkoły w Angli (Waterlooville). Trzech nauczycieli Justyna Wewióra, Katarzyna Nowok-Pajda oraz Dorota Palak w dniach 10-17 marca wraz z czterema uczniami: Dominiką Bartnik, Nikolą Rogaczewską, Magdą Grudzień oraz Łukaszem Nalepą udali się do Londynu na dwa dni, gdzie mieli okazję zobaczyć to piękne miasto w dzień jak i w nocy. Przez pięć dni uczniowie mieszkali ze swoimi angielskimi przyjaciółmi. Wspólnie brano udział w warsztatach okołoprojektowych, a także zwiedzano pobliskie miasta.

Zakończeniem projektu będzie napisanie raportu postępów do Agencji Narodowej do dnia 30.09.2018.

 

 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektu:

https://sites.google.com/site/morepeacefulschool/

 

 

Back to top