7 - 8 kwiecień Nasza szkoła gościła gimnazjalistów zainteresowanych ofertą edukacyjną, jaką realizujemy w ramach profilu: policyjnego, pożarniczego, wojskowego i artystyczno-dziennikarskiego.

Osoby zainteresowane profilem mundurowym mogły zobaczyć:

- pokazy musztry paradnej;

- manewry strażackie;

-ćwiczenia policyjne.

-klasa artystyczno-dziennikarska przygotowała pokazy projektów realizowanych w ramach zajęć artystycznych i warsztatów teatralnych.

Back to top