Kwiecień Uczniowie klas: IIa, IIb i Ic wzięli udział w organizowanej przez Koła Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prawa Medycznego studenckiej konferencji naukowej pt.: "System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym".

Program konferencji obejmował następujące tematy:

1.Komunikacja – zarzewie problemu prawa i medycyny

2.W poszukiwaniu koronerów, czyli o systemowych problemach „niechcianych zwłok”

3.Problematyka niezasadnych połączeń kierowanych na numer alarmowy 112

4.Udział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w systemie ratownictwa medycznego

5.Asysta Policji w przypadku pacjentów agresywnych oraz ratownictwo medyczne w Oddziałach Prewencji

6.Karnoprocesowe aspekty ratownictwa i transplantologii

7.Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu

8.Rola RCKiK w Katowicach w zakresie krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku.

Back to top